Rekommendation receptfria läkemedel

Recept med förmån ska inte utfärdas för läkemedel som kan köpas receptfritt för:

  1. behandling av sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär, som bedöms gå över spontant eller med behandling med receptfria läkemedel inom 2-3 månader. Exempel är kortvarig pollenallergi, tillfälliga smärttillstånd eller förstoppning.
     
  2. tillstånd som inte orsakas av sjukdom, tex torr hud pga torr inomhusmiljö, eller torra ögon som led i naturligt åldrande. Då gäller egenvård med receptfria produkter.

Detta gäller samtliga patienter, alltså även barn och patienter med APO-dos.

Läkemedel

Gör läkemedelsgenomgångar. Stäm av läkemedelslistor så att Take Care- och Pascal-listor överensstämmer!

Behandlingskvalité:
Pregabalin/Lyrica är kraftigt beroendeframkallande och bör inte nyinsättas. Ompröva indikation och försök trappa ut.

Vid sömnstörning är sömnhygieniska insatser och KBT förstahandsval. Sömnläkemedel bör endast användas för korttidsbehandling. Melatonin har dåligt dokumenterad effekt. Utvärdera!

Om opioidbehandling

Exempel på akut behandling och nedtrappningsscheman. Doserna här nedanför är endast exempel, och rekommendationerna i rutorna får anpassas efter patientens akutella dosering.

Akut smärta

Preparat Dygnsdos
Mellan 1-5 dagar Dag 6
morfin 10 mg (kortverkande) 0,5–1 st vid behov max 4/dygn Sluta tvärt
oxikodon 5 mg (kortverkande) 1 st vid behov max 2/dygn Sluta tvärt

 

Patient med pågående beroende

Preparat Enhet Dygnsdos
v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7
morfin mg 30 25 20 15 10 5 0
oxidokon mg 30 25 20 15 10 5 0
fentanyl μg/h 37,5 37,5 25 25 12 12 0
buprenorfin μg/h 15 15 10 10 5 5 0
Citodon (kodein) styck 6 5 4 3 2 1 0

Fentanyl byts var tredje dag, varför 1 vecka i detta fall blir 6 dagar.

Trappa ut opioiden med sänkning med ca 10 % per vecka vid höga doser, eller lämpliga steg beroende på tillgänglig styrka. Om det blir för tungt för patienten kan uttrappningen pausas en tid, men dosen ska inte höjas. Se Docpoint ”uttrappningsschema opioider vid beroende” BLA-10211 samt BLA-10213

Bästa kollega!

Gotlands läkemedelskommitté presenterar här läkemedels-rekommendationer för behandling av vanliga sjukdomar och tillstånd. För kompletterande information, vänligen se nationella och regionala vårdprogram. Bra information finns bl.a. på viss.nu samt janusinfo.nu. Glöm inte att uppmuntra patienten till sunda levnadsvanor för en bättre hälsa, både för kropp och själ!

Förklaring

1:a handsval

2:a handsval

3:a handsval

Δ Försiktighet vid behandling av äldre
R Rekvisition
M Intas tillsammans med mat
F Intas skiljt från föda
* Får förskrivas av sjuksköterska med förskrivningsrätt på särskild indikation

Läkemedelskommittén

Ordförande

Sissela Liljeqvist
överläkare, Internmedicin

Sekreterare

Magdalena Öhlund
chefsapotekare HSF

Klinisk farmaceut

Emma Hargeby
HSF

Övriga medlemmar

Nenad Petrovic
överläkare, Infektionskliniken
Tobias Appelgren
ST-läkare, VO Psykiatri
Einar Heinberg Blom
allmänläkare, VC Unicare Gotland
Lena Jacobsson
sjuksköterska, Hudmottagningen
Gösta Malmer
ST-läkare, Visby Norr VC
Anette Möller
sjuksköterska, VC Unicare Gotland
Erik Wåhlin
allmänläkare, VC Unicare Gotland

Kontakta läkemedelskommittén

lakemedelskommitten@gotland.se