Rekommendation receptfria läkemedel

Recept med förmån ska inte utfärdas för läkemedel som kan köpas receptfritt för:

  1. behandling av sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär, som bedöms gå över spontant eller med behandling med receptfria läkemedel inom 2-3 månader. Exempel är kortvarig pollenallergi, tillfälliga smärttillstånd eller förstoppning.
     
  2. tillstånd som inte orsakas av sjukdom, tex torr hud pga torr inomhusmiljö, eller torra ögon som led i naturligt åldrande. Då gäller egenvård med receptfria produkter.

Detta gäller samtliga patienter, alltså även barn och patienter med APO-dos.

Läkemedel

Gör läkemedelsgenomgångar. Stäm av läkemedelslistor så att Take Care- och Pascal-listor överensstämmer!

Behandlingskvalité:
Pregabalin/Lyrica är kraftigt beroendeframkallande och bör inte nyinsättas. Ompröva indikation och försök trappa ut.

Vid sömnstörning är sömnhygieniska insatser och KBT förstahandsval. Sömnläkemedel bör endast användas för korttidsbehandling. Melatonin har dåligt dokumenterad effekt. Utvärdera!

Bästa kollega!

Gotlands läkemedelskommitté presenterar här rekommendationer för behandling av vanliga sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är våra råd och bedöms passa bra för handläggning av de flesta vuxna patienterna i primärvård. Regionala och nationella vårdprogram ger ytterligare information som inte får plats här.

Genom att följa vårdprogram och denna listas rekommendationer ger du dina patienter en behandling som är säker, evidensbaserad och kostnadseffektiv. Observera att det för behandling av barn ofta gäller andra rekommendationer. För äldre patienter bör man ofta tänka till gällande behandlingen då det finns både enskilda- och hela grupper av läkemedel som bör undvikas. Indikationen bör alltid omprövas då den kan ha varit osäker redan från början eller försvunnit med tiden.

Runt om i landet görs nu förtydligande gällande vad som räknas som sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär. Om patienterna önskar behandling för dessa tillstånd, förväntas de stå för kostnaderna själva. Vi ber er uppmärksamma de nationella rutinerna gällande egenvård, vg se insidan på bakre pärmen.

Glöm inte att uppmuntra patienten till sunda levnadsvanor för en bättre hälsa, både för kropp och själ!

Sissela Liljeqvist
ordförande – Läkemedelskommittén på Gotland

Förklaring

1:a handsval

2:a handsval

3:a handsval

Δ Försiktighet vid behandling av äldre
R Rekvisition
M Intas tillsammans med mat
F Intas skiljt från föda
* Får förskrivas av sjuksköterska med förskrivningsrätt på särskild indikation

Läkemedelskommittén

Ordförande

Sissela Liljeqvist
överläkare, Internmedicin

Sekreterare

Magdalena Öhlund
chefsapotekare HSF

Klinisk farmaceut

Emma Hargeby
HSF

Övriga medlemmar

Maria Amér
överläkare, Infektionskliniken
Tobias Appelgren
ST-läkare, VO Psykiatri
Lisa Bandelin
ST-läkare, VO Gyn/Obstetrik
Einar Heinberg Blom
allmänläkare, VC Visborg
Lena Jacobsson
sjuksköterska, Hudmottagningen
Anette Möller
sjuksköterska, VC Unicare Gotland
Maria Sjödahl
allmänläkare, VC Visby Norr
Erik Wåhlin
allmänläkare, VC Unicare Gotland

Kontakta läkemedelskommittén

lakemedelskommitten@gotland.se